Product for Product

Product for Product

Waarom circulair ondernemen nu belangrijker is dan ooit

Zoals we de afgelopen allemaal hebben gemerkt, is het klimaat aan het veranderen. Mede hierdoor worden steeds meer bedrijven zich bewust van hun impact op het milieu. Een van de trends op het gebied van verduurzaming betreft 'circulair ondernemen'. Maar wat is dit nu precies?

Wat is circulair ondernemen?

Circulair ondernemen is een bedrijfsvoering waarbij alle afvalproducten weer worden hergebruikt of opnieuw worden verwerkt in de productieketen. Dit soort ondernemerschap gaat ervan uit dat er geen 'eindige' bronnen zijn, maar dat alles wat we maken weer opnieuw gebruikt moet kunnen worden.

Wat zijn de voordelen van circulair ondernemen?

Circulair ondernemen heeft tal van voordelen, zowel voor het milieu als voor bedrijven zelf:

 • Het vermindert de hoeveelheid afval die bedrijven produceren.
 • Het is goedkoper dan traditioneel ondernemen, omdat er minder nieuwe materialen nodig zijn.
 • Het vermindert de CO2-uitstoot van bedrijven, omdat er minder energie nodig is om producten te maken.
 • Het creëert meer werkgelegenheid, omdat er meer mensen nodig zijn om het afval te verwerken.
 • Het verbetert de reputatie van bedrijven, omdat steeds meer consumenten zich bewust worden van hun impact op het milieu.
 • Het geeft bedrijven meer controle over hun toeleveringsketen, omdat ze minder afhankelijk zijn van externe factoren.
 • Het stimuleert bedrijven om innovatief te zijn, omdat ze meer oog krijgen voor het hergebruik van materialen.
 • Het kan leiden tot nieuwe producten en diensten, omdat bedrijven meer gaan nadenken over de hele levenscyclus van hun producten.

Circulair ondernemen is dus niet alleen beter voor het milieu, maar ook voor de bedrijven zelf. Toch zijn er nog steeds veel bedrijven die nog niet zijn overgestapt op deze manier van werken. Vaak is dit omdat ze denken dat het te duur of te moeilijk is. Maar dat is zeker niet het geval! Er zijn namelijk een tal van manieren waarop bedrijven circulair kunnen werken, ieder met hun eigen prijskaartje en moeilijkheidsgraad.

Hoe kan ik circulair ondernemen? 

Er zijn tal van manieren waarop bedrijven circulair kunnen ondernemen. Hieronder staan enkele voorbeelden:

 • Het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, zoals zonnepanelen of windenergie.
 • Het aanbieden van duurzame diensten, zoals verhuur of carpooling.
 • Het ontwikkelen van duurzame producten, zoals energiezuinige apparaten of meubels gemaakt van gerecycled materiaal.
 • Het aanpassen van bedrijfsprocessen, zoals het gebruik van restwarmte of het hergebruik van afvalwater.
 • Het ontwikkelen van circulair business model, zoals het verhuur van kantoorruimte of het aanbieden van abonnementen.
 • Het stimuleren van hergebruik en recycling, door het aanbieden van kortingen of het inzamelen van oude producten.

Waarom jij circulair zou moeten gaan ondernemen

Circulair ondernemen is dus niet alleen beter voor het milieu, maar ook voor jouw organisatie. Het draagt bij aan de verduurzaming van de samenleving, terwijl het tevens de reputatie van de onderneming positief zal beïnvloeden. Het argument dat de adoptie van circulair ondernemen duur zou zijn houdt geen stand, er zijn verduurzaming opties voor iedere bedrijfsgrootte en voor ieder budget. 

Klaar voor de circulaire start?

Onze missie is om kantoren 100% circulair te maken. We nemen je graag mee op deze reis met een advies op maat voor afvaldiensten en inkoop van producten. Klaar om te starten? Vul de circulaire scan online in of boek een tijdstip dat wij bij je langskomen.