Gerecyclede inzamelzakken voor folie en piepschuim

Wat is Pak een (Piep)zak?

Pak een Zak is een initiatief om folie gescheiden in te zamelen en af te voeren. Pak een Piepzak is de variant voor het afvoeren van piepschuim. De Pak een (piep)Zak zijn 100% gerecyclede inzamelzakken, een duurzame en milieubewuste oplossing waar je per zak €6 tot €15 mee kunt besparen!

Waarom gescheiden inzamelen?

Met deze gescheiden afvoer van folies en piepschuim voldoe je als organisatie aan de eisen zoals gesteld in de Wet milieubeheer, met de daarbij behorende AMVB's en GIBA (Gescheiden Inzameling Bedrijfsafval). Je voldoet met gescheiden inzameling niet alleen aan de wettelijke eisen, maar je realiseert ook een besparing ten opzichte van afvoer via het restafval; een efficiënte en schone manier van afvalinzameling.

Duurzame oplossing!

Door de afvalstromen allemaal gescheiden af te voeren bespaar je niet alleen kosten, maar nog belangrijker, je draagt bij aan een beter milieu! Kunststofafval wordt bij voorkeur gebruikt voor de productie van nieuw producten. Daarnaast kan het onder andere dienen als grondstof voor de petrochemische industrie en kan het verwerkt worden tot brandstof en/of grondstof voor de energie- en industriële sector. Om kunststofafval nuttig te kunnen toepassen is scheiding aan de bron noodzakelijk.

Onze inzamelzakken en inzamelmiddelen

pak een zak logo met wit

Pak
een Zak

Gerecyclede inzamelzakken voor gescheiden inzameling van folie.

pak een piepzak logo met wit

Pak
een Piepzak

Gerecyclede inzamelzakken voor de inzameling van piepschuim (EPS).

afvalzakken

Overige afvalzakken

Allerlei maten en soorten (gerecyclede) afvalzakken voor afvalstromen.

afvalzakhouder

Alle Afvalzakhouders

Houder voor het inzamelen van groot volume afval zoals piepschuim.

Regels en tips

De scheidingsregel voor folie is:
'Houd schoon folie gescheiden en voer de folie gescheiden af'

De foliesoorten die gescheiden ingezameld moeten worden zijn makkelijk herkenbaar. Het zijn de zachte foliesoorten die gebruikt worden als verpakkingsmateriaal. Deze soorten zijn:

 • zacht (flexibel)
 • meestal transparant

Bij het inzamelen van folies gaat het uitsluitend om schone folie. Hieronder wordt verstaan dat:

 • de folie niet in aanraking is geweest met gevaarlijke afvalstoffen
 • de folie niet vervuild is met voedselresten, vet of olie
 • er geen folie tussen zit met een aluminiumlaagje
 • alle andere materialen uit de folie verwijderd zijn (bijvoorbeeld nietjes, etiketten, plakband, stickers, spanbanden, touw, kleerhangers)
 • alle andere kunststoffen uit de folie verwijderd zijn (bijvoorbeeld piepschuim, harde kunststoffen en blisterverpakkingen)

De scheidingsregels voor piepschuim zijn gelijk aan die van folie, het materiaal dient schoon en vrij van vervuiling te zijn.

Als inzamelmiddel kan het best gekozen worden voor een frame of container met daarin een transparante inzamelzak. Dit biedt een aantal voordelen boven andere inzamelmiddelen:

 • de folie kan goed worden aangeduwd, zodat er veel in een inzamelzak past.
 • de ingezamelde folie kan in één oogopslag worden gecontroleerd op verontreinigingen.
 • de frames nemen weinig ruimte in
 • tenslotte is het mogelijk gebruik te maken van buisframes en containers met wieltjes, hetgeen handig is wanneer folie niet altijd op dezelfde plek vrijkomt.

Er zijn diverse inzamelhulpmiddelen mogelijk. Het meest gebruikt zijn houders voor de zakken. Deze houders vereenvoudigen de inzameling en zorgen vaak voor (enige) verdichting van de folie. De meest gebruikte houders zijn:

 • eenvoudige zakhouder.
 • een normale afvalcontainer met daarop een 'foliestiek'. Door middel van de foliestiek (een soort deksel van elastiek) vindt verdichting plaats van de folie. Het systeem biedt vooral voordelen op plaatsen waar veel kleine stukken folie vrijkomen.
 • speciale zakhouders. Door middel van deze inzamelmiddelen vindt verdichting van folie plaats. Er bestaan hiervoor diverse inhoudsmaten en uitvoeringsvormen.
 • winkelrolcontainers - indien je gebruik maakt van deze containers kun je ze ook gebruiken als zakhouder.

Start jij ook met circulair inkopen?

We putten onze aarde in hoog tempo uit. Dat roer moet om! We moeten meer doen, met minder. We moeten grondstoffen blijven hergebruiken door circulaire producten te kopen. En we moeten bij aanschaf al nadenken over end-of-life. Ben je klaar om mee te doen met de circulaire wereld?