Groene punten sparen voor CO2-compensatie met bomen

Groene punten sparen

Wij willen onze circulaire community leden belonen dat zij ervoor kiezen om circulair in te kopen. Daarom kan je bij Product for Product automatisch groene punten sparen die je kunt inwisselen voor het doneren van bomen die de bevolking in Ethopië hard nodig hebben en die ook een CO2-compensatie opleveren voor je eigen bestelling. Bij elke besteding van € 100,- in de webshop ontvang je al één groen punt. Voor 2,5 punt kan je al een boom doneren.

Bomen doneren

Wij zijn in samenwerking met hulporganisatie ZOA een eigen bebossingsproject gestart in Ethiopië waar wij je hulp goed bij kunnen gebruiken. Met lokale bewoners uit het vluchtelingenkamp Jewi in Gambella en de gastgemeenschap uit het omringende gebied worden er bomen geplant in een uitgeput natuurgebied om een toekomst te creëren voor deze mensen en CO2-uitstoot te compenseren. Een heel mooi project om je groene punten aan te doneren of je eigen CO2-compensatie door middel van het planten van bomen te voldoen!

Bomen doneren
Subscribe to our YouTube Channel

Alles over ons bebossingsproject in Ethiopië

Gambella, een regio in het zuidwesten van Ethiopië, vangt al sinds de jaren ‘80 vluchtelingen op uit Zuid-Soedan. Veelal moeders en kinderen die vluchten voor het geweld. Het aantal vluchtelingen is nu zover gestegen dat er meer vluchtelingen dan lokale inwoners zijn. Dit zorgt voor een ernstig tekort aan voedsel en werkgelegenheid, maar het zorgt ook voor een enorme belasting van het milieu. Al deze mensen gebruiken namelijk de bomen in het gebied als brandhout, waardoor er een zeer hoge mate van ontbossing is en het tekort aan voedsel toeneemt. Daarbij heeft de regio te kampen met een toenemende intensiteit en frequentie van extreme klimaatomstandigheden zoals overstromingen en droogte.  Al deze problemen zorgen uiteraard ook voor de nodige spanningen; tussen vluchtelingen en lokale bewoners en tussen verschillende etnische groepen.

Onze samenwerkingspartner ZOA is al sinds 1996 actief in Gambella en kent de lokale context en problematiek goed. Vanuit het bieden van noodhulp en wederopbouw, willen we de problemen in dit gebied duurzaam en efficiënt aanpakken. Hierdoor is er een 2015 een prachtig programma gestart dat verschillende problemen tegelijkertijd aanpakt; en dat alles begint bij het planten van bomen!

Het planten van bomen én het aanbieden van alternatieve vormen van brandstof zorgt niet alleen voor het tegengaan van ontbossing en het compenseren van CO2, het zorgt ook voor voldoende voedsel en werkgelegenheid waardoor er meer banen zijn voor alle inwoners in dit gebied. Of ze nu vluchteling zijn of niet. En meer toekomst betekent ook meer vrede. In meerdere opzichten dus een duurzaam project!

 • Ecologische impact
  Het project compenseert CO2 uitstoot en zorgt voor biodiversiteit en voedsel in Gambella door het aanplanten van nieuw bos (inclusief fruitbomen) met kansen voor mens en dier!
 • Economische impact
  Het project creëert werkgelegenheid voor vluchtelingen en de lokale bevolking;
 • Sociale impact
  Het project draagt bij aan vrede tussen verschillende groepen in dit gebied en nieuwe hoop voor de toekomst!

Er zijn meerdere doelen die we met dit project willen realiseren:

 1. Het aanleggen van minimaal 500 hectare bos. (De Ethiopische overheid heeft 500 hectare land toegezegd met bestemming bosbouw).
  • Het verder ontwikkelen van de reeds opgezette boomkwekerij.
  • Het planten van zaailingen in het bos.
  • Het ontwikkelen van niet-hout producten zoals fruit en noten, medicinale planten, hars een reeks andere palmen en grassen en bijenteelt.
  • Bosonderhoud.
 2. Het opbouwen van capaciteit onder de gemeenschap op het gebied van CO2 compensatie en onder de vluchtelingen op het gebied van milieubescherming.
  • Het opbouwen van de capaciteit van de bestaande bosbouwcoöperatie.
  • Het starten van milieubeschermingscampagnes waarbij de nadruk ligt op het vergroten van bewustzijn in het vluchtelingenkamp en de omliggende gastgemeenschappen.

Om mee te doen met ons bebossingsproject kan je groene punten inwisselen. Deze punten spaar je automatisch in onze webshop wanneer je een bestelling bij ons plaatst. Je kan daarnaast uiteraard ook altijd een geldbedrag doneren. Bijvoorbeeld na een leuke actie binnen de organisatie of als schenking vanuit de organisatie. Wil je graag doneren? Laat het ons weten we denken graag met je mee!