circulair inkopen een duurzame strategie
Product for Product

Product for Product

Circulair inkopen: een duurzame strategie voor organisaties

Circulair inkopen is een belangrijk onderdeel binnen de realisatie van een circulaire economie. Maar wat houdt het precies in, en wat betekent het voor organisaties? Je leest het in deze blog.

Wat houdt circulair inkopen in?

Circulair inkopen doelt op een inkoopproces waarbij bedrijven en organisaties bewuste keuzes maken omtrent de grondstoffen en/of producten die worden ingekocht. Het is uiteindelijk de bedoeling dat de grondstoffen waarmee men producten maakt in een later stadium zo veel mogelijk kunnen worden hergebruikt, waardoor afval wordt voorkomen. Hiermee is circulair inkopen een strategie die bedrijven motiveert om duurzamer om duurzamer te gaan ondernemen en na te denken over de lange termijn gevolgen van hun bedrijvigheid.

Waarom is circulair inkopen belangrijk?

De wereldbevolking groeit sterk, en hiermee ook de vraag naar grondstoffen. Tegelijkertijd neemt het aanbod van deze grondstoffen sterk af, omdat er vandaag de dag nog steeds veel grondstoffen worden gebruikt op een niet-circulaire manier. Dit leidt niet alleen tot verspilling van grondstoffen, maar ook tot vervuiling en hogere prijzen (van zowel de grondstoffen als van de producten die van deze grondstoffen worden gemaakt).

Wat levert een circulaire inkoopstrategie op voor een onderneming?

Circulair inkopen levert bedrijven en organisaties directe voordelen op:

  • een lagere kostprijs, omdat er minder grondstoffen worden gebruikt;
  • een kleinere ecologische voetafdruk, omdat er minder vervuiling is, en
  • bedrijven die circulair inkopen, onderscheiden zich hierdoor van hun concurrenten.

Kortom: dit is waarom je circulair wil gaan inkopen

Circulair inkopen laat je bewuste keuzes maken rondom de grondstoffen en/of producten die je koopt, met als doel deze grondstoffen in een later stadium zo veel mogelijk te kunnen gebruiken. Dit zal er uiteindelijk voor zorgen voor concurrentievoordeel, het afnemen van de ecologische voetafdruk van de organisatie en tevens het feit dat de kostprijs van de verschillende grondstoffen langzamerhand zal afnemen.

Start jij ook met circulair inkopen?

We putten onze aarde in hoog tempo uit. Dat roer moet om! We moeten meer doen, met minder. We moeten grondstoffen blijven hergebruiken door circulaire producten te kopen. En we moeten bij aanschaf al nadenken over end-of-life. Ben je klaar om mee te doen met de circulaire wereld?