Product for Product

Product for Product

De belangrijkste keurmerken voor Circulaire Producten op een rij

We vinden het maken van bewuste keuzes bij de aankoop van je producten van groot belang. Daarom proberen we je ook van de juiste handvaten te voorzien om die keuze te kunnen maken. Een van de hulpmiddelen hierbij zijn de keurmerken waar producten van worden voorzien. Inmiddels zijn er legio aan keurmerken beschikbaar die gericht zijn op de duurzaamheid van een product. Maar welk keurmerk is voor jou belangrijk? We hebben de belangrijkste voor je op een rij gezet

 

(in alfabetische volgorde)

 • Aandacht_voor_het_milieu

  Aandacht voor het milieu Keurmerk

  Aandacht voor het milieu wilt zeggen dat het product één of meerdere milieukeurmerken mee heeft gekregen en daardoor minder belastend is voor het milieu dan producten zonder keurmerk.

 • co2_neutral_keurmerk

  CO2-neutraal

  Wanneer er bij de productie geen broeikasgassen vrijkomen of wanneer de broeikasgassen volledig gecompenseerd worden, mag een product betiteld worden als ‘klimaatneutraal geproduceerd’.

 • composteerbaar_keurmerk

  Composteerbaar keurmerk

  Producten met het composteerbaar keurmerk zijn 100% biologisch afbreekbaar en composteerbaar materiaal volgens EN 13432.

 • cradle_to_cradle_keurmerk

  Cradle to Cradle Keurmerk

  Cradle to Cradle is een ontwerpfilosofie die in 2002 is beschreven door William McDonough en Michael Braungart. De centrale gedachte van de Cradle to Cradle (wieg tot wieg) filosofie is, dat alle gebruikte materialen na hun leven in het ene product, nuttig kunnen worden ingezet in een ander product. Hiermee wordt vanaf het allereerste ontwerp rekening gehouden. Dit is anders dan bij ‘normaal’ hergebruik. Er is namelijk geen kwaliteitsverlies en er zijn geen restproducten die alsnog gestort worden. Cradle to Cradle probeert zelfs om producten door recycling te verbeteren, er waarde aan toe te voegen. Voor materialen en producten die aan dit paradigma voldoen, is het C2C-keurmerk in het leven geroepen.

  Materialen worden  beoordeeld op vijf kwaliteitscriteria: chemische samenstelling, herbruikbaarheid, toepassing van hernieuwbare energie en vermindering van CO2 uitstoot, zorgvuldig water beheer en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Voor ieder criterium wordt één van de vijf certificeringsniveaus toegekend (basic, brons, zilver, goud, platina). De laagste score telt als overall certificeringsniveau van het materiaal. Het keurmerk wordt toegekend door het Cradle to Cradle Products Innovation Institute, in Nederland gevestigd in Venlo.

 • blaue_engel_keurmerk

  Der Blaue Engel

  Der Blaue Engel is het oudste in gebruik zijnde milieukeurmerk. Het bestaat sinds 1978 en is het officiële Duitse milieukeurmerk, vergelijkbaar met de Nederlandse Milieukeur. Het keurmerk wordt door het overheidsinstituut RAL toegekend aan producten die op belangrijke milieu aspecten minder milieubelastend zijn dan soortgelijke producten. Beoordeeld worden o.a. het waterverbruik, de bodembelasting en de luchtverontreiniging die bij de productie en gedurende de hele levenscyclus van een product ontstaan. Ook worden hoge eisen gesteld aan de gezondheids- en gebruiksaspecten van een product.

  Het keurmerk is bedoeld om consumenten te helpen bij het maken van de meest duurzame keuze bij de aanschaf van gebruiksvoorwerpen. De criteria die voor dit keurmerk worden gehanteerd, worden iedere 3-4 jaar aangescherpt, op basis van de laatste stand van de techniek. Daardoor worden producenten uitgedaagd om steeds duurzamer te produceren. Bij kantoorpapier krijgen alleen 100% gerecyclede varianten die voldoen aan de eisen het keurmerk toegekend.

 • emas_keurmerk

  EMAS Keurmerk

  Het EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) is een premium mangementinstrument tool voor organisaties en andere bedrijven, ontwikkeld door de Europese Commissie in 1993. Deze tool geeft elk type organisatie advies en moedigt bedrijven aan om op een transparante manier hun milieudoelstellingen te verwezenlijken. Het biedt handvaten om eigen milieuprestaties te beoordelen, beheren en te verbeteren. Daarnaast heeft het als doel om bedrijven een betere concurrentiepositie te verschaffen, onder andere door efficiënter gebruik van grondstoffen.

 • energy_star_keurmerk

  Energy Star Keurmerk

  Energy Star is een Amerikaans label voor elektrische toestellen, zoals computers, huishoudtoestellen, verlichting, verwarming en displays, opgericht in 1992. Dit label is in Europa voornamelijk terug te vinden op computers en displays. Het label garandeert dat het toestel energiezuinig is.

 • eu_ecolabel_keurmerk

  EU Ecolabel

  Het EU Ecolabel is een duurzaamheidskeurmerk dat fabrikanten kunnen aanvragen voor hun producten. Het wordt toegekend aan producten die gedurende hun totale productie- en gebruikscyclus duurzamer zijn dan soortgelijke producten. Hierbij worden criteria op basis van de uitgangspunten van Triple-P gehanteerd: een product moet economisch rendabel zijn, minder milieubelastend zijn dan soortgelijke producten en aandacht geven aan het welzijn van mens en dier. Dit keurmerk is in 1992 ingevoerd en wordt erkend door alle landen van de Europese Unie. Het is een betrouwbaar bewijs van de milieuvriendelijkheid van een product of dienst.

  In Nederland wordt de implementatie van het EU Ecolabel verzorgd door SMK. Dit is een door de overheid bevoegde partij. SMK verzorgt de certificering van aanvragen en draagt bij aan de ontwikkeling en herziening van de criteria, die op Europees niveau worden vastgesteld. Het logo is een groene bloem met het symbool van de Europese Unie.

 • eu_ecolabel_keurmerk (1)

  Fairtrade keurmerk

  Het Fairtrade keurmerk garandeert dat het product tegen een eerlijke prijs en onder internationale Fairtrade-handelsvoorwaarden is ingekocht bij boerenorganisaties in ontwikkelingslanden.

 • fsc_keurmerk

  FSC Keurmerk

  Het FSC-keurmerk garandeert dat een product gemaakt is van vezels uit verantwoord beheerde bossen en andere gecontroleerde bronnen. FSC staat voor Forest Stewardship Council. Het keurmerk is in 1993 opgericht in Canada, met als directe aanleiding de snel toenemende ontbossing van grote delen van Noord en Zuid Amerika. Nu is het een wereldwijd certificeringssysteem voor verantwoord bosbeheer en ketenmanagement. In Nederland is bijna de helft van alle bossen FSC-gecertificeerd. Er zijn 10 principes en criteria waar een producent en product allemaal aan dient te voldoen om in aanmerking te komen voor het FSC-keurmerk. Deze vereisten zijn o.a. gericht op eerlijk zaken doen, milieubescherming, respecteren van de rechten van inheemse volkeren en het behoud van oerbossen.

 • kringloop_keurmerk

  Kringloop

  Het Kringloop logo wordt gebruikt voor producten die gemaakt zijn van gerecyclede materialen.

 • nf_enviroment_keurmerk

  NF environnement keurmerk

  NF environnement is opgericht in 1991 voor ecologische producten. Het Franse label kan teruggevonden worden op een breed aanbod van productgroepen, waaronder papier. Printerpapier valt hier niet onder, maar het label kan wel worden teruggevonden op schriften en enveloppen. Het label garandeert dat de productie van de producten op milieuvriendelijke wijze gebeurt. Daarnaast gelden er ook kwaliteitsvereisten voor de producten.

 • nordic_swan_keurmerk

  Nordic Swan Keurmerk

  Het Nordic Ecolabel (Nordic Swan) is het officiële milieukeurmerk van de Scandinavische landen dat, net als het EU Ecolabel, de volledige levenscyclus van een product evalueert. Het Nordic Ecolabel werkt nauw samen met het EU Ecolabel. Het keurmerk bestaat sinds 1989. Het garandeert dat de effecten van het product op het klimaat minimaal zijn en dat de uitstoot van CO2 (en andere schadelijke gassen) beperkt wordt.

  Het Nordic Ecolabel neemt belangrijke milieuaspecten als energie verbruik, water verbruik, herkomst van grondstoffen, gebruik van chemicaliën, verpakkingswijze en vrijkomend afval mee bij het vaststellen van de keurmerk vereisten. Dit maakt dat producten met het keurmerk worden aangemerkt als producten die bijdragen aan een duurzame economie en samenleving. Als logo is gekozen voor een witte zwaan op een groen vlak, wat het keurmerk de bijnaam ‘Nordic Swan’ heeft opgeleverd.

 • paper_by_nature_keurmerk

  Paper by Nature Keurmerk

  Dit keurmerk garandeert producten met een minimale impact op het milieu van de papierproducerende en papierverwerkende industrie.

 • paper_for_paper_keurmerk

  Paper for Paper

  Producten met een Paper for Paper keurmerk zijn gerecyclede circulaire papierproducten. Leden die meedoen aan het Paper for Paper concept dragen hun steentje bij aan het milieu door hun papier gescheiden in te zamelen en te zorgen dat het in de papierfabriek terechtkomt om er nieuw papier van te maken. Dit nieuwe papier krijgt het Paper for Paper keurmerk, en wanneer een Paper for Paper lid dit weer koopt is hij circulair met zijn eigen papier! 

 • PEFC_keurmerk

  PEFC Keurmerk

  PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) is een wereldwijd non-profit, onafhankelijk keurmerk ter bevordering van duurzaam bosbeheer. Het uiteindelijke doel van PEFC is dat alle bossen ter wereld op een duurzame manier worden beheerd en in standgehouden. Het is zo ingericht dat certificering ook haalbaar is voor kleine boseigenaren. De PEFC certificering omvat normen voor o.a. behoud van het bosoppervlak, de gezondheid en biodiversiteit van het bos, respectvolle omgang met de lokale bevolking en bosarbeiders en behoud van belangrijke functies van het bos waaronder bescherming tegen bodemerosie en overstroming en het leveren van drinkwater. PEFC respecteert en erkent dat er per land verschillen zijn ten aanzien van: klimaat, wetgeving, ecologie, cultuur, bos en bevolking. Daarom ontwikkelt bij PEFC elk land zijn eigen criteria die voorzien aan de lokale omstandigheden. Organisaties die producten maken met hout uit een PEFC gecertificeerd bos, kunnen een PEFC Chain of Custody certificaat aanvragen. PEFC bestaat sinds 1999, in Nederland is de vereniging PEFC in 2008 opgericht.

 • product_for_product_keurmerk

  Product for Product

  Het Product for Product keurmerk kun je vinden bij producten die mee meedoen in onze circulaire cirkel. De producten zijn (deels) gerecycled, kunnen na de levensduur gerecycled worden of het zijn hulpmiddelen voor de recycling zoals afvalscheidingssystemen.

Klaar voor de circulaire start?

Onze missie is om kantoren 100% circulair te maken. We nemen je graag mee op deze reis met een advies op maat voor afvaldiensten en inkoop van producten. Klaar om te starten? Vul de circulaire scan online in of boek een tijdstip dat wij bij je langskomen.